nito.no akademikerne.no Om NUH Info fra NUH Avtaler og lover Grupper Styret


Hva får jeg i pensjon?

Fra og med 1. januar 2011 er pensjonsreformen trådt i kraft. Konsekvensene av reformen er lite kjent for de aller fleste. Det kom blant annet fram av en undersøkelse Respons Analyse gjennomførte for Akademikerne i desember.

Dersom du ønsker å sette deg inn i reformens konsekvenser for deg, tilbyr blant annet SPK og NAV nærmere beskrivelser og nyttige hjelpemidler. NITO har også laget et tema-skriv om pensjon som anbefales lest.

Det nye regelverket er ikke klart for alle årsklasser, men de født mellom 1944 og 1954 kan beregne egen pernsjon ved hjelp av pensjonskalkulatoren som er laget av Statens Pensjonskasse (se lenke til høyre). For øvrig vil alle våre konsulenter i sekretariatet gjerne hjelpe de som har spørsmål om pensjon.

 

Kalkuler pensjonen