nito.no akademikerne.no Om NUH Info fra NUH Avtaler og lover Grupper Styret

Informasjon om NUH

NUH er NITOs etatsgruppe for medlemmer som har arbeidssted ved landets universiteter, vitenskapelige og regionale høgskoler.

Vi har over 900 medlemmer i ca 30 bedriftsgrupper over hele landet og er med dette en av NITOs største etatsgrupper. NUH ble opprettet i 1974. Vi samler ingeniører i alle fag med varierte arbeidsoppgaver innen forskning, drift og undervisning. Etatsgruppens arbeid koordineres av et styre på 5 medlemmer.

Etatsgruppens styre forestår etatens forhandlinger mot departementet, og ivaretar bedriftsgruppenes interesser ovenfor både de øvrige organer i NITO og statsforvaltningen. Den årlige konferansen i tilknytning til NUHs årsmøte er bedriftsgruppenes viktigste møteplass for å utveksle erfaringer og drøfte strategier i sitt lokale tillitsmannsarbeid.søk på NUH


søk på nito.no

Kontakt NUHs leder for å få mer informasjon om etatsgruppen.
Informasjon om NITO finner du på NITOs nettsider
Ønsker du å bli medlem? Bruk NITOs elektroniske innmeldingsskjema