nito.no akademikerne.no Om NUH Info fra NUH Avtaler og lover Grupper Styret

NUHs styrer

NUHs styreLeder


Ann-Kristin Tveten
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
(NTNU i Ålesund)
Avdeling for biologiske fag
Larsgårdveien 2
6009 Ålesund

Tlf arb

E-mail

70 16 15 16

ann-kristin.tveten@ntnu.noNestleder


Anne Gravdahl
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Institutt for kjemi, bioteknologi
og matvitenskap (IKBM)
Boks 5003
1432 Ås

Tlf arb

E-mail

64 96 59 20

anne.gravdahl@nmbu.no
Sekretær


Thomas Misje
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
(NTNU i Trondheim)
IT-avdelingen
Høgskoleringen 5
7491 Trondheim

Tlf arb

E-mail

73 59 14 46

thomas.misje@ntnu.noStyremedlem


Tuan Williams
Universitetet i Stavanger (UiS)
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknikk
4036 Stavanger

Tlf arb

E-mail

51 83 20 30

tuan.williams@uis.no
Styremedlem


Olav Stanly Kyrvestad
Universitetet i Oslo (UiO)
Gaustadalléen 23B
Ole-Johan Dahls hus
0373 Oslo

Tlf arb

E-mail

22 85 24 12

olavky@ifi.uio.noSuppleanter

 


Johanne Størkersen
Universitetet i Tromsø (UiT)
Avdeling for IT
9019 Tromsø

 

 

Nora C. I. Furuvik
Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN)
Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi
Campus Porsgrunn


 

Liste over tidligere styrer