nito.no akademikerne.no Om NUH Info fra NUH Avtaler og lover Grupper Styret

NUHs styrer

NUHs styreLeder


Olav Stanly Kyrvestad
Universitetet i Oslo (UiO)
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for Informatikk
Oslo

Tlf arb

E-post

22 85 24 12

olavky@ifi.uio.noNestleder


Anne Gravdahl
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Institutt for kjemi, bioteknologi
og matvitenskap (IKBM)
Ås

Tlf arb

E-post

64 96 59 20

anne.gravdahl@nmbu.no
Sekretær


Thomas Misje
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
(NTNU i Trondheim)
IT-avdelingen
Trondheim

Tlf arb

E-post

73 59 14 46

thomas.misje@ntnu.noStyremedlem


Tuan Williams
Universitetet i Stavanger (UiS)
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknikk
Stavanger

Tlf arb

E-post

51 83 20 30

tuan.williams@uis.no
Styremedlem


Else-Berit Stenseth
Høgskolen i Innlandet (INN)
Institutt for naturvitenskap og teknologi
Elverum

Tlf arb

E-post

62 51 78 82

elseberit.stenseth@inn.noSuppleanter

 


Johanne Størkersen
Universitetet i Tromsø (UiT)
Avdeling for IT
Tromsø

 

 

Wenche Kristine Lindeland
Høgskolen i Østfold (HiOF)
Avdeling for ingeniørfag
Fredrikstad

 

Liste over tidligere styrer