nito.no akademikerne.no Om NUH Info fra NUH Avtaler og lover Grupper Styret

NUHs styrer

NUH har lagt bak seg de første 40 år!

 

ET HISTORISK TILBAKEBLIKK PÅ ETATSFORENINGEN.

I januar 1974 ble det fattet vedtak i SIF om at det skulle etableres en etatsforening som skulle omfatte universitetene, høyskoler og tekniske skoler. Det ble fra samme tidspunkt etablert et interimsstyre som skulle fungere i en etableringsfase fram til første ordinære landsmøte.

Dette interimsstyret besto av:

Formann T. Eliassen - SIF`s formann ved NTH
Styremedlem Harald Hanssen - SIF`s formann ved UIB
StyremedlemSvein Neslund/Per Moen - SIF`s formann ved UIT
StyremedlemAlf Skartveit - Rep. fra de tekniske skoler

Første ordinære landsmøte ble avholdt den 26. juni 1976 hvor Etatsforening for undervisningssektorens ingeniørorganisasjon, UIO, ble etablert.

Det første offisielle styret hadde følgende sammensetning:

Formann: Torbjørn Eliassen Universitetet i Trondheim
Viseformann: Alf Skartveit Stavanger tekniske skole
Sekretær: Steinar Øien Trondheim tekniske skole
Styremedlem: Reidar Husevåg Møre & Romsdal tekniske skole.
Styremedlem: Harald Hanssen Universitetet i Bergen
Varamedlem: Eirik Olsen Universitetet i Tromsø
Varamedlem: Svein Vikhals Østfold tekniske skole

Ved etablering hadde etatsforeningen 250 medlemmer.

OVERSIKT OVER FORMENN/LEDERE I ETATSFORENIGEN.


1976 - 1980 Torbjørn Eliassen, Universitetet i Trondheim
1980 - 1986 Einar Georg Johannessen, Bergen ingeniørhøgskole
1986 - 1988 Kjell Larsen, Universitetet i Tromsø
1988 - 1998 Eldar Juliebø, Oslo ingeniørhøgskole/Høgskolen i Oslo
1998 - 2010 Tor Olaf Berger, Høgskolen i Vestfold
2010 - Anne Gravdahl, Universitetet for miljø- og biovitenskap

Styresammensetningen i NUH gjennom tidene