nito.no akademikerne.no Om NUH Info fra NUH Avtaler og lover Grupper Styret

NUHs årsmøte og etatskonferanse 2011

Årets årsmøte og konferanse var i år lagt til Finland i perioden 23. - 25. mai.

Konferanseprogrammet i Helsinki åpnet med en guidet buss tur fra flyplassen til Hotell Anka. Vi fikk høre litt historiske fakta om Helsinki og litt om selve byen som reisemål. Ved ankomst til Hotell Anka ble vi innkvartert og vi fikk gjort oss klar til årsmøtet, som ble avholdt samme kveld. All møtevirksomhet foregikk i SFV salen, en kort spasertur fra hotellet.

NUHs konferanse

Etter det formelle programmet for årsmøtet var gjennomført, var det tid for en sosial aften med en nydelig middag i et utradisjonelt restaurantlokale.


Neste dag ble etatsgruppe konferansen innledet med et besøk på Aalto universitetet for teknologi. Aalto universitet er en sammenslåing av tre universiteter i Finland, Helsingfors handelshögskola, Konstindustriella högskolan og Tekniska högskolan. Sammenslåingen var klar pr 01.01.2010 og universitetet er i dag et av de største universitetene i Finland.

Aalto Tekniska högskolan ble opprinnelig grunnlagt i 1849 og på 1950 tallet flyttet den til det området hvor campus i dag befinner seg. Hovedbygningen er designet av den kjente designeren Alvar Aalto. Vi fikk en omvisning på campus hvor vi fikk vite litt om nøkkeltall om universitetet, fasiliteter for studenter og ansatte og hvordan gjennomstrømningen av studenter foregår i Finland. Videre på programmet stor en omvisning inne på nanomikroskopisenteret. Professor Janne Ruokolainen og en av forskerne ved senteret fortalte først litt om dette moderne laboratoriebygget før vi fikk se litt på nanomikroskopene og litt av arbeidet de gjorde. Dette nye laboratoriebygget er bygget etter et rom – i – rom prinsipp hvor bygningen bare er et skall for det indre laboratorie- rommene. Hvert rom som inneholdt nanomikroskop var bygget på vibrasjonsdempende påler som hinder at instrumentene påvirkes av vibrasjoner fra bakken. Dette for å ta høyde for jordskjelv, men også fordi den gang bygningen ble oppført var det fremtidige planer om å bygge metro ut til campus, noe som vil medføre vibrasjoner på bakkenivå.


Etter lunsj var det satt av tid til gruppeoppgaver og teambuilding. Hver gruppe fikk en faglig utfordring og en kreativ utfordring. Den kreative utfordringen var knyttet til NITOs jubileum og gruppene ble utfordret til å lage en oppfinnelse som kan løse et hverdagslig problem.


Kvelden var satt av til omvisning og middag på Sveaborg, en øy like utenfor Helsinki med mye historie. Historien om hvordan borgen ble bygget ble fremført av tre utkledde skuespillere.

Konferansens siste dag var satt av til faglige innlegg og presentasjon av saker som er aktuelle for NUH.

  • Aktuelle saker i NITO og FPU v/ Marianne Bevum
  • Rammeplan
  • Faggrupper
  • Omstilling og medbestemmelse i U&H-sektoren v/Anne Gravdahl
  • Lønnssituasjonen i UH-sektoren
  • Stillingsstatistikker for NUH v/Kåre Njøten
  • Møte med Rikke og Trine Lise – referat fra SAK v/John Grønli
  • Lønnsoppgjøret 2011 v/Trine Lise Lysberg
  • Debatt om lønnssituasjonen i UH-sektoren / Krav til 2012-oppgjøret

Konferansen ble avsluttet med en oppsummering av det faglige programmet før vi tok bussen ut til flyplassen for hjemreise.

 

Referat:
Ann-Kristin Tveten
HiÅ