nito.no akademikerne.no Om NUH Info fra NUH Avtaler og lover Grupper Styret

Karrieredag ved Høgskolen i Vestfold

Som ved mange andre høgskoler arrangeres det også ved HiVe årlige karrieredager. Årets arrangement har vært det største i høgskolens historie, og gjenspeiler det økte behovet vi ser for bl.a. ingeniørfaglig kompetanse.

– Dette er en utrolig viktig rekrutteringsplass for oss. Det er veldig viktig for oss å være der studentene er. Kun på den måten får vi vite hva som interesserer og fenger, forteller Elfrid Moe Nielsen i Sensonor til Gjengangeren.

Se også klipp fra NRK