nito.no akademikerne.no Om NUH Info fra NUH Avtaler og lover Grupper Styret

Avtaler og lover

 

Annen tariffinformasjon finnes på NITOs nettsider og Akademikernes nettsider

 

Lovdata

Personalhåndboka

Hovedavtalen

Hovedtariffavtalen